Vilallonga de Ter

Descripció
Segons la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL) de l’any 2011, el municipi de Vilallonga de Ter està equipat amb dos cementiris de titularitat parroquial, que ocupen una superfície total de 3.165 m2. L’any de l’enquesta presentaven un grau de saturació del 85,69%.

Història
No s’ha trobat cap referència sobre la construcció o la història del cementiri.