All (Cementiri Vell)

Descripció

Segons la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL) de l’any 2011, el municipi d’Isòvol disposa de tres cementiris, dos de titularitat parroquial i un de municipal, que ocupen un total de 1.430 m2.
El cementiri vell d’All, encara en ús, presenta una planta irregular a la zona de l’absis de l’església de Santa Maria d’All, situada a l’interior de la població. Està format per blocs de nínxols de quatre unitats d’alçada coronats per teuladetes de pissarra de doble vessant, i tombes al terra.
El recinte disposa de dues entrades a banda i banda de l’església. Les portes són de ferro, de mitja alçada sense decoració. No es detecten elements artístics rellevants.All (Cementiri Nou)

Descripció

Segons la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL) de l’any 2011, el municipi d’Isòvol disposa de tres cementiris, dos de titularitat parroquial i un de municipal, que ocupen un total de 1.430 m2. El cementiri municipal d’All amida 800 m2. i és possible l’ampliació. Disposa de capella i de dipòsit. Està situat a uns 1.400 metres de la població.
Recinte rectangular de recent construcció, format per una filera de nínxols situada al mur paral·lel a l’entrada. No hi ha elements artístics remarcables.
Porta de doble fulla de ferro. Hi destaca la cuidada composició amb diferents tipus d’arbres.