Sant Pere de Torelló

Història
"Dos son els camins que desde aqueix poble de Sant Pere condueixen al santuari de la Verge de Bellmunt, pero tots dos s’uneixen formantne un de sol, un poch abans d’arribar á mitj indret de la pujada. El més acostumat, per esser de més bona petja y un bon camí de ferradura, es el seguent: Se surt pe’l carrer de la Plana llissa de baix, passant als 15 minuts pe’l derrera del nou cementiri construit en lo any 1885, el qual es molt garbós y ben emplassat, y ab sos camins vorejats de boixos y de rosers, la seva hermosa capella y creu de pedra colocada en lo seu centre, y sobre tot ab lo artístich panteó de la familia Samsó, te dret á esser considerat com un dels més vistosos de la seva classe y categoría".

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada